Ventilation

Bedre indeklima øger produktiviteten

Årsagerne til et dårligt indeklima på arbejdspladsen, også kaldet risikofaktorer, er oftest påvirkning fra temperatur og træk, en dårlig luftkvalitet på grund af støv, afgasning, passiv rygning, fugt, tilstedeværelsen af mikroorganismer samt af dårlige lys- og lydforhold. Manglende vedligehold af ventilatorer, klimaanlæg og aircondition danner typisk grundlag for et dårligt indeklima, og giver en forøgelse af bakterier og vira. Et dårligt indeklima kan give gener i form af forskellige symptomer eller kan medføre egentlig sygdom. Gener og sygdomme der spænder lige fra irritation af øjne og slimhinder og til kvalme, svimmelhed og hovedpine. Ligeledes opleves ofte unaturlig træthed eller diverse former for overfølsomhed.

En ny Ph.d.-afhandling fra DTU viser, at dårligt vedligeholdte ventilationsanlæg, arbejdsmiljø- mæssigt,  er værre end slet intet anlæg!. Dette fordi defekter betyder, at indeklimaet lider skade og dermed også de ansatte, der skal arbejde i det. Til gengæld kan virksomheden øge produktiviteten med op til 10 procent, hvis filtrene skiftes eller rengøres jævnligt, hvilket er med til at sikre et godt indeklima.

 

 

Hvad kan TTCLEAN gøre?

Vi kan med vores unikke grønne produkt, rense og beskytte alle jeres ventilationskanaler, så disse vil være bakterie- og virafri. Behandlingen udføres med en tågekanon. Denne  trækker en hinde gennem kanalerne og efterlader efterfølgende en væsentligt forbedret indeklima.

Vores anbefaling er en behandling to gange årligt. Omkostningen er minimal i forhold til den gevinst der er ved et væsentligt forbedret indeklima. Noger der naturligvis er til stor gavn for medarbejdere, og som en dejlig sidegevinst giver mærkbart mindre sygefravær samt en højere produktivitet.

Dokumenterede indeklima-fakta

Uhensigtsmæssige indeklimaforhold kan forårsage forbigående symptomer som hovedpine, irritation af slimhinder i øjne, næse, svælg samt irritation af luftveje og medføre uoplagthed. Forskellige påvirkninger af indeklimaet kan også forårsage visse vedvarende sygdomme.

Ring derfor helt uforpligtende og bestil et møde med en konsulent som kan rådgive jer omkring den bedste løsning ude hos jer.